Stärk din konkurrenskraft genom en digitaliseringscheck från Tillväxtverket

Få upp till 250 000 SEK för att kickstarta ditt företags digitaliseringsresa. OBS! Erbjudandet har en begränsad tidsperiod (varierar beroende på region) 

Jag vill veta mer

Digitala lösningar som får ditt företag att ligga steget före


Förbättra Produktiviteten

Genom att ta hjälp av teknik för att omvandla din verksamhet reduceras processer som inte kräver mänsklig bedömning eller strategiskt tänkande. Genom att automatisera rutinprocesser frigörs den anställdas tid för att de ska kunna fokusera på strategiska uppgifter samt förbättra sina färdigheter. Tekniken ökar också medarbetarnas rörlighet liksom samarbete och kunskapsdelningen sinsemellan.

Öka Kostnadsbesparingar

Genom att byta till digitala metoder för datainsamling, i stället för pappersbaserade versioner, kan detta bidra till besparingar i tid och pengar. Du kan också använda och integrera med applikationer för att hantera och utbyta data snabbare med dina anställda och leverantörer överallt i världen, vilket kan leda till ökad effektivitet och minskade fel.

Bättre Kundupplevelser

Kunder kräver personlig kommunikation oavsett vilken kanal de interagerar med ditt varumärke på. Att skapa omnikanal-upplevelser kommer att förbättra kundens uppfattning om ditt varumärke och hjälpa till att driva försäljningen. Som ett litet företag kan du bli mer flexibel och snabbare göra förändringar utifrån informationen som erhållits för att bygga långsiktiga kundrelationer och konkurrera med företag av alla storlekar.

Vårt Affärsutvecklingspaket

Vänta inte på konkurrenten för att ta det första steget. Genom implementering av marketing automation + CRM system, sales enablement-verktyg, digitala annonser och effektivare kommunikation med kunder kommer ditt företag att ligga steget före konkurrensen. 

Om du är redo att kickstarta ditt företags tillväxt genom digitalisering kan vårt affärsutvecklingspaket hjälpa dig att hitta nya möjligheter.

Boka ett möte med oss idag: