Få nya leads och försäljning genom att använda digital annonsering

Våra digitala experter kommer att se till att ditt varumärke hittas och klickas på.

Få en kostnadsfri setup och analys av en digital annonskampanj på Google Ads, LinkedIn Ads eller Facebook Ads för att:

  • Sätt ditt varumärke framför din målgrupp.
  • Få leads intresserade av att köpa en produkt eller tjänst du erbjuder.
  • Få förslag om att minska din kostnad per klick och förbättra din konverteringsfrekvens.
  • Nå dina månatliga marknadsförings- och försäljningsmål.

* Observera: För att ta del av erbjudandet måste du ge oss tillgång till ditt digitala annonskonto och analytics, samt minimalt avsätta 10.000 kr eller mer i annonskostnad för provmånaden. Den en digital annonsen kan vara en text-, display- eller retargeting-annons. Erbjudandet omfattar inte visuella tillgångsskapande. Max ett erbjudande per kvalificerat aktiebolag företag. Kommunikationen med oss kan ske på engelska. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående besked.